Wiki For Higher Education (wiki4HE Project)

"The use of Internet open content for university education: an empirical study on the perceptions, attitudes and practices of university faculty on Wikipedia"

Wikipedia i acadèmia editen continguts conjuntament a Londres

El passat mes de juny l’organisme britànic JISC (especialitzat en tecnologies digitals per a l’educació i la recerca) i Wikimedia UK van organitzar la primera trobada d’edició conjunta sobre articles de la Primera Guerra Mundial, sota el nom de World War I Editathon i en el marc d’accions de commemoració del centenari de la PGM.

L’acte va reunir acadèmics i wikipedistes per col·laborar en la millora dels articles sobre la PGM que hi ha a Wikipèdia. L’objectiu era doble: avançar en la qualitat dels articles i construir ponts de contacte entre la comunitat acadèmica i la comunitat de Wikipèdia. A la trobada, que els participants van valorar molt positivament, es van assenyalar les possibilitats educatives de Wikipedia en l’ambit acadèmic.

Podeu llegir una explicació detallada de la WWI Editathon aquí, d’on destaquem, en relació al nostre estudi: “Academics and Wikipedians have taken it upon themselves to maintain links with each other, at the very least, to update or create articles, but also in some cases to trial ‘putting Wikipedia into the classroom’ as an editing exercise for the 3rd year history programme.”

Wikipedia UK ha dedicat també un article a aquesta iniciativa, en aquest enllaç. Hi podeu llegir els temes que es van tractar, les persones que hi van participar i els articles de Wikipedia que es van revisar, entre altra informació.

Posted under: Notícies

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *