Wiki For Higher Education (wiki4HE Project)

"The use of Internet open content for university education: an empirical study on the perceptions, attitudes and practices of university faculty on Wikipedia"

Wikipedia de la A a la W

 

portada saorin

L’editorial UOC va publicar, el juliol de 2012, un llibre de Tomás Saorín titulat Wikipedia de la A a la W. En podeu trobar la referència i informació addicional aquí. L’obra explora la controvèrsia sobre la qualitat de la informació a Wikipedia, des d’un punt de vista que realça el caràcter col·lectiu de Wikipedia com a iniciativa social. Saorín és soci del capítol espanyol de  Wikipedia i és una persona activament implicada amb el desenvolupament del projecte. Al llibre, defensa que Wikipedia no és un projecte estrictament finalista sobre informació, és a dir, la informació en sí mateixa no és el producte o el resultat últim. El seu valor radica també en el procés col·lectiu d’edició i revisió, en la comunitat internacional que s’articula, en els projectes paral·lels que es desenvolupen… Així, com valorem la qualitat de la informació a Wikipedia? D’entrada, Saorín ens convida a considerar que és bona. Després, ens convida a conèixer millor el context i el funcionament de la comunitat de Wikipedia abans de dictar sentència. En relació al nostre projecte de recerca, el Tomás Saorín és professor associat a la Facultad de Comunicación y Documentació de la Universidad de Murcia i hem establert contacte amb ell per recollir les seves activitats docents amb Wikipedia.

Posted under: Notícies

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *