Wiki For Higher Education (wiki4HE Project)

"The use of Internet open content for university education: an empirical study on the perceptions, attitudes and practices of university faculty on Wikipedia"

Vídeo de presentació del projecte

A la pàgina web del programa Recercaixa podeu veure el vídeo de presentació del projecte, titulat “L’ús de continguts oberts a Internet en l’ensenyament universitari: un estudi empíric sobre les percepcions, actituds i pràctiques del professorat universitari respecte Viquipèdia”. L’elaboració d’aquest vídeo forma part de les accions de presentació i difusió dels 23 programes seleccionats per al Programa RecerCaixa 2011.

Posted under: wiki4HE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *