Wiki For Higher Education (wiki4HE Project)

"The use of Internet open content for university education: an empirical study on the perceptions, attitudes and practices of university faculty on Wikipedia"

Un jove de 30 anys supera el milió de contribucions a Wikipedia

El passat mes d’un abril una sola persona, Justin Knapp, va superar el milió d’edicions a Wikipedia. Tenint en compte que es va donar d’alta el 2005, la seva activitat com a editor ha tingut una mitjana de 385 contribucions al dia, o una cada 4 minuts. La notícia és, com a mínim, desconcertant. La primera impressió és de sorpresa: qui pot fer tantes contribucions desinteressades? La segona, és d’incredulitat: qui pot fer tantes contribucions desinteressades? Per aquest camí han anat els mitjans de comunicació que van cobrir la notícia. Curiosament, en la majoria de casos el protagonista no surt massa ben parat: es critica la seva situació de desocupació, la seva confessió religiosa, la seva condició socioeconòmica i altres característiques personals que semblen desacreditar les seva validesa com a editor de continguts. De retruc, podem observar com la valoració de la qualitat de Wikipedia, en termes generals, està encara molt lligada a la identificació de les persones que hi contribueixen i al seu judici com a persones que estan o no qualificades. Per tant, qualsevol pot contribuir a Wikipedia però l’opinió pública no accepta les contribucions de qualsevol. D’altra banda, als fils de comentaris (extensos i acalorats) que apareixen als webs que parlen de la notícia s’enceta una partida entre defensors i detractors de la Wikipedia. Per alguns és una mostra de generositat humana i un bé per a la societat, mentre que per altres és una ofensa al sistema d’acreditació i creació de coneixement. I en Justin Knapp, per alguns és un heroi; per altres, un boig, un maníac o un perdedor.

Posted under: Notícies

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *