Wiki For Higher Education (wiki4HE Project)

"The use of Internet open content for university education: an empirical study on the perceptions, attitudes and practices of university faculty on Wikipedia"

Taller sobre Wikipedia com a eina docent

Aquest mes de juliol el professor Eduard Aibar, investigador principal del nostre projecte de recerca Wiki4HE, va dur a terme un taller formatiu sobre l’ús de Wikipedia com a eina docent. El taller, titulat “Wikipedia com a eina docent“, anava adreçat al personal docent de la UOC i va tenir una durada d’1 hora. Es van treballar els conceptes bàsics sobre el projecte Wikipedia i el seu funcionament, els avantatges i les competències educatives que introdueix l’ús docent de Wikipedia, i alguns exemples d’activitats que es poden dur a terme amb els estudiants.

Podeu consultar la presentació que es va servir per al taller aquí.

A la secció de Recursos del bloc, podeu consultar els recursos docents que es van presentar al taller: una guia introductòria a Wikipedia, un parell de pàgines on es recullen gran varietat d’experiències docents i una guia sobre activitats docents amb Wikipedia elaborada per la Wikimedia Foundation.

Posted under: wiki4HE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *