Wiki For Higher Education (wiki4HE Project)

"The use of Internet open content for university education: an empirical study on the perceptions, attitudes and practices of university faculty on Wikipedia"

Recursos

Recursos docents

Guia elaborada per la Wikimedia Foundation que exposa els principals objectius pedagògics i tipus d’activitats que es poden desenvolupar amb Wikipedia com a eina docent.

Relació de projectes universitaris d’arreu del món que han fet servir Wikipedia com a activitat docent. A la secció “contents” estan endreçats cronològicament. En anglès.

Relació de projectes docents amb Wikipedia d’àmbit català.

Document elaborat per Wikimedia Commons que presenta els conceptes bàsics sobre el funcionament de Viquipèdia. En català.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *