Wiki For Higher Education (wiki4HE Project)

"The use of Internet open content for university education: an empirical study on the perceptions, attitudes and practices of university faculty on Wikipedia"

Viquiprojectes docents i recull de projectes docents a Wikipedia

Wikipedia recull els projectes educatius on es fa un ús docent de Wikipedia, és a dir, on Wikipedia és no només una eina de consulta d’informació sinó una activitat educativa en sí mateixa. La pàgina es diu Wikipedia: School and university projects i conté informació diversa: guies per a plantejar-se i introduir Wikipedia a les activitats docents, llistat de persones i ambaixadors de contacte, enllaços… La relació de projectes es classifica en projectes en curs i projectes de cursos passats. Al nostre projecte Wiki4HE fem servir aquesta informació, entre altres, per a la recollida d’experiències docents amb Wikipedia. En aquest sentit, voldríem destacar l’existència d’una pàgina similar en la versió catalana, la Viquipèdia. Es troba a la secció Viquiprojectes, categoria Viquiprojectes docents. De moment, s’hi recullen més d’una desena d’experiències que es desenvolupen a Catalunya.

Posted under: wiki4HE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *