Wiki For Higher Education (wiki4HE Project)

"The use of Internet open content for university education: an empirical study on the perceptions, attitudes and practices of university faculty on Wikipedia"

Publicació sobre l’ús de Wikipedia a la universitat

Charles Knight i Sam Pryke han publicat l’article Wikipedia and the university. A case study (març 2012). L’estudi de cas s’ha fet a la Liverpool Hope University, a través d’una enquesta a 133 acadèmics i a 1222 estudiants on es preguntava pels usos de la Wikipedia en l’aprenentatge i en les activitats docents. Les primeres conclusions apunten que l’ús de Wikipedia en l’àmbit acadèmic s’ha generalitzat, però no el seu reconeixement ni el seu ús com a eina docent. L’article de Knight i Pryke ha servit de base per engegar un projecte de més gran abast, que vol aprofundir en la matèria i obtenir dades d’altres universitats.

Posted under: Notícies

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *