Wiki For Higher Education (wiki4HE Project)

"The use of Internet open content for university education: an empirical study on the perceptions, attitudes and practices of university faculty on Wikipedia"

Presentació al congrés sobre elearning ECEL 2013

El proper 30 d’octubre farem una presentació de resultats del nostre projecte al 12th European Conference on e-Learning ECEL-2013. Després de l’anàlisi estadística, analitzem quins són els principals factors que determinen l’acceptació o la resistència de l’ús de Wikipedia com a eina docent en l’àmbit universitari. Entre altres, els nostres resultats revelen que el rang acadèmic, els anys d’experiència docent, l’edat o el sexe no són factors decisius. En canvi, la decisió d’ús sí està estretament lligada a la percepció de qualitat de Wikipedia, l’ús d’altres eines docents col·laboratives i la valoració d’aplicacions web 2.0.

L’article es titula AN EMPIRICAL STUDY ON FACULTY PERCEPTIONS AND TEACHING PRACTICES OF WIKIPEDIA. N’hem publicat la versió preprint de l’article al repositori institucional de la UOC i també hi podeu accedir des de l’apartat de recursos del blog.

Posted under: Notícies, wiki4HE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *