Wiki For Higher Education (wiki4HE Project)

"The use of Internet open content for university education: an empirical study on the perceptions, attitudes and practices of university faculty on Wikipedia"

Pàgina web adreçada a pràctiques docents amb Wikipedia

Wikipedia: Students assignments ha creat una pàgina, vinculada al Wikipedia Education Program, que vol recollir recursos i orientacions per a aquelles persones que volen dur a terme activitats docents amb els seus alumnes basades en l’edició a Wikipedia. Aquesta és una mostra més del compromís de la Fundació Wikimedia amb l’educació i amb la voluntat de millora de la qualitat de Wikipedia i del seu ús a l’ensenyament.

Posted under: Notícies

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *