Wiki For Higher Education (wiki4HE Project)

"The use of Internet open content for university education: an empirical study on the perceptions, attitudes and practices of university faculty on Wikipedia"

L’edició d’articles de qualitat a Viquipèdia obté bons nivells d’eficiència

Un article acadèmic molt recent té en compte la versió catalana de Wikipedia a les seves dades. Es tracta d’un estudi comparatiu entre més d’una trentena de versions lingüístiques de Wikipedia, exclosa l’anglesa, per mirar de trobar relació entre el grau de desenvolupament dels continguts (antiguitat, nombre d’editors, nombre i tipus d’articles editats…) i el que, anomenen, eficiència de la participació dels membres actius del projecte.

La idea central de l’estudi diu que quan un projecte comunitari com una nova versió lingüística de Wikipedia arranca, l’embranzida inicial té una resposta positiva amb un alt nivell de participació i intensitat. Però a mesura que el projecte avança i es consolida el nivell de participació s’estanca, tant en captació de nous participants com en la implicació dels ja existents.

En relació a les dades sobre la versió catalana, destaquem que la Viquipèdia es troba en la posició 27, després de la versió anglesa, en nombre d’articles editats. Segons la perspectiva de l’estudi, a la versió catalana la relació entre els editors potencials i els editors actius no és molt bona. En aquest aspecte, les versions més eficients serien l’hongaresa, la noruega i la finlandesa.

També s’analitza l’eficiència en la producció de nous articles i d’articles amb menció de qualitat (FA, Featured Articles). Aquí, la versió catalana no destaca pel ritme de creació de nous articles, però en canvi sí que obté bons resultats en la creació d’articles amb menció de qualitat. Per tant, obté un alt nivell d’eficiència en la relació entre edició de nous articles i articles amb menció de qualitat.

Podeu trobar una versió lliure de l’article aquí (en anglès).

Posted under: Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *