Wiki For Higher Education (wiki4HE Project)

"The use of Internet open content for university education: an empirical study on the perceptions, attitudes and practices of university faculty on Wikipedia"

Finalitzada la fase d’enquesta a la UOC

El passat 3 de desembre va concloure el termini de resposta a l’enquesta sobre usos i percepcions de Wikipedia, entre professors i consultors de la UOC. Encara no hem començat l’anàlisi, doncs cal una primera tasca de neteja i depuració de les respostes obtingudes (cal obtenir una matriu de dades). Tot i així, estem contents per la ràtio de resposta que hem obtingut: d’una mostra inicial de 2.126 persones (l’enquesta, a través de l’eina interna de la UOC, es va enviar a 2.126 persones) hi ha hagut més de 800 respostes, de manera que hem assolit un 38% de resposta! Està molt bé! Això ens permetrà treballar amb marges d’error acceptables. Des d’aquí, volem donar les gràcies a totes aquelles persones que amablement han respòs l’enquesta.

Posted under: wiki4HE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *