Wiki For Higher Education (wiki4HE Project)

"The use of Internet open content for university education: an empirical study on the perceptions, attitudes and practices of university faculty on Wikipedia"

EDULEARN13

El passast 2 de juliol vam presentar un article de recerca al Congrés EDULEARN13, la cinquena Conferència Internacional en Educació i Noves Tecnologies Educatives, que va tenir lloc a Barcelona els passats 1, 2 i 3 de juliol de 2013. El nostre article es titulava Wikipedia in Higher Education: an Empirical Study on Faculty Perceptions and Practices i partia dels resultats de l’anàlisi descriptiva de l’enquesta al professorat de la UOC.

Posted under: wiki4HE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *