Wiki For Higher Education (wiki4HE Project)

"The use of Internet open content for university education: an empirical study on the perceptions, attitudes and practices of university faculty on Wikipedia"

Dossier “Recerca acadèmica sobre la Viquipèdia”

El professor de la UOC Eduard Aibar i la investigadora de la Universitat de Harvard Mayo Fuster presenten un dossier sobre la “Recerca acadèmica sobre la Viquipèdia” que s’ha publicat al núm. 14 de la revista DIGITHUM:

Aquest número ens permet copsar la profunditat i la multiplicitat dels impactes socials i culturals de la Viquipèdia: en els textos que presentem es tracta des del seu desenvolupament i impacte en el món comercial i en la visibilitat pública de les grans corporacions (en l’article de Marcia W. DiStaso i Marcus Messner) fins al paper de la Viquipèdia en la difusió de la cultura i del patrimoni monumental (en l’article d’Emilio José Rodriguez et al). L’article d’Antoni Oliver i Salvador Climent ens acosta a l’ús de la Viquipèdia com a corpus de coneixement estructurat, en el marc de la recerca capdavantera en processament del llenguatge natural. Així mateix, l’article de David Gómez, amb la proposta del concepte de wikiesfera, ens mostra que la Viquipèdia forma part, en realitat, de tot un ecosistema molt dens de projectes que, si bé comparteixen elements, també actuen des d’una gran autonomia com a nodes singulars d’una xarxa més extensa. Finalment, l’article de Nathaniel Tkacz analitza les implicacions pràctiques i epistemològiques d’un dels pilars bàsics del sistema normatiu de la Viquipèdia, el punt de vista neutral, i de la seva relació amb un concepte específic de veritat.

Posted under: Notícies

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *