Wiki For Higher Education (wiki4HE Project)

"The use of Internet open content for university education: an empirical study on the perceptions, attitudes and practices of university faculty on Wikipedia"

Creació d’un nou grup de recerca sobre ciència oberta a l’IN3

Un cop finalitzat el projecte Wiki4HE (finançat pel programa RecerCaixa 2011) els seus investigadors han decidit crear un nou grup de recerca a l’Internet Interdisciplinary Institute (IN3, Universitat Oberta de Catalunya), anomenat Open Science and Innovation Research Group. Aquest grup de recerca comptarà també amb la participació de doctorands de l’IN3 i es vol especialitzar en ciència oberta i innovació.

Si bé es vol mantenir una aproximació interdisciplinar, la base teòrica del grup prové fonamentalment dels anomenats Estudis de Ciència i Tecnologia (Science and Technology Studies, STS).

Les principals línies de recerca del grup seran:

  • Commons based peer production
  • Wikipedia i professorat universitari
  • Wikipedia i comunicació pública de la ciència
  • Open technology in hackerspaces
  • Innovació en dissidència política a Internet
  • Ciència ciutadana i “lay expertise”
  • Informació online sobre temes de salut i pacients

Posted under: Notícies

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *