Wiki For Higher Education (wiki4HE Project)

"The use of Internet open content for university education: an empirical study on the perceptions, attitudes and practices of university faculty on Wikipedia"

Comença l’enquesta d’usos i percepcions del professorat universitari vers Wikipedia

Aquest 19 de novembre ha començat l’enquesta sobre usos i percepcions del professorat universitari vers Wikipedia, com a eina principal de la recerca empírica del projecte Wiki4HE. Està adreçada al col·lectiu de professors i consultors de la UOC, que conforma una mostra de 2.126 persones. L’enquesta és on-line i s’ha enviat automàticament a través del servei d’enquestes de la UOC. També, els membres de l’equip han fet diverses accions de difusió de l’enquesta, per tal d’aconseguir el màxim nombre de respostes possible (anunci al butlletí de la UOC, avís al campus virtual, informació a les reunions de direcció dels estudis…). S’ha previst un termini de 15 dies en què l’enllaç a l’enquesta romandrà actiu. Després, començarà l’anàlisi. És un moment molt emocionant per a l’equip investigador, doncs després d’una laboriosa preparació dels continguts de l’enquesta, podrem valorar les respostes obtingudes i la possibilitat de treure’n conclusions robustes.

Posted under: wiki4HE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *