Wiki For Higher Education (wiki4HE Project)

"The use of Internet open content for university education: an empirical study on the perceptions, attitudes and practices of university faculty on Wikipedia"

Home » Archive by category "wiki4HE" (Page 2)

Viquiprojectes docents i recull de projectes docents a Wikipedia

Wikipedia recull els projectes educatius on es fa un ús docent de Wikipedia, és a dir, on Wikipedia és no només una eina de consulta d’informació sinó una activitat educativa en sí mateixa. La pàgina es diu Wikipedia: School and university projects i conté informació diversa: guies per a plantejar-se i introduir Wikipedia a les activitats docents, llistat de persones i ambaixadors de contacte, enllaços… La relació de projectes es classifica en projectes en curs i projectes de cursos passats. Al nostre projecte Wiki4HE fem servir aquesta informació, entre altres, per a la recollida d’experiències docents amb Wikipedia. En aquest sentit, voldríem destacar l’existència d’una pàgina similar en la versió catalana, la Viquipèdia. Es troba a la secció Viquiprojectes, categoria Viquiprojectes docents. De moment, s’hi recullen més d’una desena d’experiències que es desenvolupen a Catalunya.

Finalitzada la fase d’enquesta a la UOC

El passat 3 de desembre va concloure el termini de resposta a l’enquesta sobre usos i percepcions de Wikipedia, entre professors i consultors de la UOC. Encara no hem començat l’anàlisi, doncs cal una primera tasca de neteja i depuració de les respostes obtingudes (cal obtenir una matriu de dades). Tot i així, estem contents per la ràtio de resposta que hem obtingut: d’una mostra inicial de 2.126 persones (l’enquesta, a través de l’eina interna de la UOC, es va enviar a 2.126 persones) hi ha hagut més de 800 respostes, de manera que hem assolit un 38% de resposta! Està molt bé! Això ens permetrà treballar amb marges d’error acceptables. Des d’aquí, volem donar les gràcies a totes aquelles persones que amablement han respòs l’enquesta.

Comença l’enquesta d’usos i percepcions del professorat universitari vers Wikipedia

Aquest 19 de novembre ha començat l’enquesta sobre usos i percepcions del professorat universitari vers Wikipedia, com a eina principal de la recerca empírica del projecte Wiki4HE. Està adreçada al col·lectiu de professors i consultors de la UOC, que conforma una mostra de 2.126 persones. L’enquesta és on-line i s’ha enviat automàticament a través del servei d’enquestes de la UOC. També, els membres de l’equip han fet diverses accions de difusió de l’enquesta, per tal d’aconseguir el màxim nombre de respostes possible (anunci al butlletí de la UOC, avís al campus virtual, informació a les reunions de direcció dels estudis…). S’ha previst un termini de 15 dies en què l’enllaç a l’enquesta romandrà actiu. Després, començarà l’anàlisi. És un moment molt emocionant per a l’equip investigador, doncs després d’una laboriosa preparació dels continguts de l’enquesta, podrem valorar les respostes obtingudes i la possibilitat de treure’n conclusions robustes.

Vídeo de presentació del projecte

A la pàgina web del programa Recercaixa podeu veure el vídeo de presentació del projecte, titulat “L’ús de continguts oberts a Internet en l’ensenyament universitari: un estudi empíric sobre les percepcions, actituds i pràctiques del professorat universitari respecte Viquipèdia”. L’elaboració d’aquest vídeo forma part de les accions de presentació i difusió dels 23 programes seleccionats per al Programa RecerCaixa 2011.

Presentació

hola a tothom,

aquest blog serà l’espai des del qual es farà la disseminació de l’activitat realitzada al projecte wiki4HE, així com d’altres notícies relacionades amb els objectius del projecte

és un espai obert, així que si teniu cap comentari o informació que vulgueu compartir no dubteu en fer-nos-lo arribar!

salutacions cordials