Wiki For Higher Education (wiki4HE Project)

"The use of Internet open content for university education: an empirical study on the perceptions, attitudes and practices of university faculty on Wikipedia"

Home » Archive by category "Uncategorized"

La fundació FECYT ha concedit finançament a un projecte presentat pel grup OSI

El projecte Análisis del contenido científico de la Wikipedia española, presentat pel grup de recerca de l’IN3 (UOC) Open Science and Innovation (OSI) ha estat seleccionat per rebre finançament de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), en la convocatòria d’aquesta institució per a promoure la cultura de la ciència, la tecnologia i la innovació.

L’objectiu del projecte és dur a terme una anàlisi exhaustiva del contingut científic de la Wikipedia espanyola – en altres paraules, la subsecció d’articles que tracten temes de ciència i tecnologia (aproximadament el 10% del milió i mig d’articles que hi ha a la versió espanyola de la Wikipedia). L’estudi es basa en la constatació que Wikipedia ha esdevingut la plataforma de referència per a la comunicació pública de la ciència a Internet.

Podeu veure més informació sobre el projecte aquí.

Els investigadors que formen part d’aquest projecte són Eduard Aibar (investigador principal), Josep Lladós, Antoni Meseguer, Julià Minguillon, Maura Lerga i Peter Dunajscik/Maxigas.

 

Terra Incognita: un mapejat d’articles geogràfics de Wikipedia per llengua i territori

“The Terra Incognita project by Tracemedia investigates how Wikipedia has evolved over the last decade, mapping geographic articles, and date of creation, for over 50 languages. The maps highlight geolinguistic biases, unexpected areas of focus, and overlaps between the spatial coverage of different languages.”

Els resultats del projecte descriuen, d’una banda, La descripció del projecte ens explica com la majoria d’articles geogràfics en una llengua, es localitzen a països on es parla oficialment aquella llengua. “This means, for instance, that there might be articles about thousands of Czech villages written in Czech, but not English, French, German, or even Japanese.”

D’altra banda, els resultats també mostren com es solapen diferents llengües en un mateix territori. En països multilingües, com Espanya, veiem com els articles en català, gallec i basc es concentren a Catalunya, Galícia i País Basc, respectivament; mentre que els articles en castellà són més homogenis per tot el territori espanyol (les variacions regionals estan fortament marcades).

Si fem anar l’aplicació (a través de Google Maps o a través de Kartograph) podem crear un mapa escollint entre 50 llengües d’arreu del món; i podem visualitzar-les sobre el món sencer, continents o països concrets. Aquí podeu trobar la visualització del castellà, català, gallec i basc sobre el territori espanyol (64.800 articles). Es poden visualitzar diferents tipus de mapes (llengües, interseccions, articles enllaçats…)

 

 

L’edició d’articles de qualitat a Viquipèdia obté bons nivells d’eficiència

Un article acadèmic molt recent té en compte la versió catalana de Wikipedia a les seves dades. Es tracta d’un estudi comparatiu entre més d’una trentena de versions lingüístiques de Wikipedia, exclosa l’anglesa, per mirar de trobar relació entre el grau de desenvolupament dels continguts (antiguitat, nombre d’editors, nombre i tipus d’articles editats…) i el que, anomenen, eficiència de la participació dels membres actius del projecte.

La idea central de l’estudi diu que quan un projecte comunitari com una nova versió lingüística de Wikipedia arranca, l’embranzida inicial té una resposta positiva amb un alt nivell de participació i intensitat. Però a mesura que el projecte avança i es consolida el nivell de participació s’estanca, tant en captació de nous participants com en la implicació dels ja existents.

En relació a les dades sobre la versió catalana, destaquem que la Viquipèdia es troba en la posició 27, després de la versió anglesa, en nombre d’articles editats. Segons la perspectiva de l’estudi, a la versió catalana la relació entre els editors potencials i els editors actius no és molt bona. En aquest aspecte, les versions més eficients serien l’hongaresa, la noruega i la finlandesa.

També s’analitza l’eficiència en la producció de nous articles i d’articles amb menció de qualitat (FA, Featured Articles). Aquí, la versió catalana no destaca pel ritme de creació de nous articles, però en canvi sí que obté bons resultats en la creació d’articles amb menció de qualitat. Per tant, obté un alt nivell d’eficiència en la relació entre edició de nous articles i articles amb menció de qualitat.

Podeu trobar una versió lliure de l’article aquí (en anglès).

Els articles de Wikipedia treballats per alumnes milloren la seva qualitat

Segons un estudi de Wikipedia, més del 84% dels articles editats per alumnes com a activitat educativa han millorat la seva qualitat. La mostra de l’estudi no és representativa del conjunt d’iniciatives que s’han fet arreu del món, però és una constatació significativa que l’ús docent de Wikipedia té bons resultats, no només de cara als alumnes sinó per a la pròpia qualitat de la informació de l’enciclopèdia.

La Wikimedia Foundation dinamitza, des de 2010, un programa educatiu per fomentar l’ús docent de Wikipedia. L’objectiu del Wikipedia Education Program és encoratjar els professors perquè desenvolupin activitats educatives amb els seus alumnes a partir de l’edició d’articles a Wikipedia. Per aconseguir-ho, han creat la figura de l’embaixador de Wikipedia, un voluntari que assisteix el professor durant el desenvolupament de l’activitat.

Actualment, la Fundació coordina 4 programes (Brasil, Canadà, Egipte i Estats Units) i té presència a més d’una desena de països. A la Wikipedia podem trobar també una pàgina dedicada als projectes educatius basats en l’ús docent de Wikipedia, tant en escoles com en universitats. Hi consten una vintena de projectes en curs i tot un recull de projectes d’anys anteriors.