Wiki For Higher Education (wiki4HE Project)

"The use of Internet open content for university education: an empirical study on the perceptions, attitudes and practices of university faculty on Wikipedia"

Home » Articles posted by Maura Lerga (Page 3)

Wikipedia de la A a la W

 

portada saorin

L’editorial UOC va publicar, el juliol de 2012, un llibre de Tomás Saorín titulat Wikipedia de la A a la W. En podeu trobar la referència i informació addicional aquí. L’obra explora la controvèrsia sobre la qualitat de la informació a Wikipedia, des d’un punt de vista que realça el caràcter col·lectiu de Wikipedia com a iniciativa social. Saorín és soci del capítol espanyol de  Wikipedia i és una persona activament implicada amb el desenvolupament del projecte. Al llibre, defensa que Wikipedia no és un projecte estrictament finalista sobre informació, és a dir, la informació en sí mateixa no és el producte o el resultat últim. El seu valor radica també en el procés col·lectiu d’edició i revisió, en la comunitat internacional que s’articula, en els projectes paral·lels que es desenvolupen… Així, com valorem la qualitat de la informació a Wikipedia? D’entrada, Saorín ens convida a considerar que és bona. Després, ens convida a conèixer millor el context i el funcionament de la comunitat de Wikipedia abans de dictar sentència. En relació al nostre projecte de recerca, el Tomás Saorín és professor associat a la Facultad de Comunicación y Documentació de la Universidad de Murcia i hem establert contacte amb ell per recollir les seves activitats docents amb Wikipedia.

Viquiprojectes docents i recull de projectes docents a Wikipedia

Wikipedia recull els projectes educatius on es fa un ús docent de Wikipedia, és a dir, on Wikipedia és no només una eina de consulta d’informació sinó una activitat educativa en sí mateixa. La pàgina es diu Wikipedia: School and university projects i conté informació diversa: guies per a plantejar-se i introduir Wikipedia a les activitats docents, llistat de persones i ambaixadors de contacte, enllaços… La relació de projectes es classifica en projectes en curs i projectes de cursos passats. Al nostre projecte Wiki4HE fem servir aquesta informació, entre altres, per a la recollida d’experiències docents amb Wikipedia. En aquest sentit, voldríem destacar l’existència d’una pàgina similar en la versió catalana, la Viquipèdia. Es troba a la secció Viquiprojectes, categoria Viquiprojectes docents. De moment, s’hi recullen més d’una desena d’experiències que es desenvolupen a Catalunya.

Pàgina web adreçada a pràctiques docents amb Wikipedia

Wikipedia: Students assignments ha creat una pàgina, vinculada al Wikipedia Education Program, que vol recollir recursos i orientacions per a aquelles persones que volen dur a terme activitats docents amb els seus alumnes basades en l’edició a Wikipedia. Aquesta és una mostra més del compromís de la Fundació Wikimedia amb l’educació i amb la voluntat de millora de la qualitat de Wikipedia i del seu ús a l’ensenyament.

Finalitzada la fase d’enquesta a la UOC

El passat 3 de desembre va concloure el termini de resposta a l’enquesta sobre usos i percepcions de Wikipedia, entre professors i consultors de la UOC. Encara no hem començat l’anàlisi, doncs cal una primera tasca de neteja i depuració de les respostes obtingudes (cal obtenir una matriu de dades). Tot i així, estem contents per la ràtio de resposta que hem obtingut: d’una mostra inicial de 2.126 persones (l’enquesta, a través de l’eina interna de la UOC, es va enviar a 2.126 persones) hi ha hagut més de 800 respostes, de manera que hem assolit un 38% de resposta! Està molt bé! Això ens permetrà treballar amb marges d’error acceptables. Des d’aquí, volem donar les gràcies a totes aquelles persones que amablement han respòs l’enquesta.

Comença l’enquesta d’usos i percepcions del professorat universitari vers Wikipedia

Aquest 19 de novembre ha començat l’enquesta sobre usos i percepcions del professorat universitari vers Wikipedia, com a eina principal de la recerca empírica del projecte Wiki4HE. Està adreçada al col·lectiu de professors i consultors de la UOC, que conforma una mostra de 2.126 persones. L’enquesta és on-line i s’ha enviat automàticament a través del servei d’enquestes de la UOC. També, els membres de l’equip han fet diverses accions de difusió de l’enquesta, per tal d’aconseguir el màxim nombre de respostes possible (anunci al butlletí de la UOC, avís al campus virtual, informació a les reunions de direcció dels estudis…). S’ha previst un termini de 15 dies en què l’enllaç a l’enquesta romandrà actiu. Després, començarà l’anàlisi. És un moment molt emocionant per a l’equip investigador, doncs després d’una laboriosa preparació dels continguts de l’enquesta, podrem valorar les respostes obtingudes i la possibilitat de treure’n conclusions robustes.

Un jove de 30 anys supera el milió de contribucions a Wikipedia

El passat mes d’un abril una sola persona, Justin Knapp, va superar el milió d’edicions a Wikipedia. Tenint en compte que es va donar d’alta el 2005, la seva activitat com a editor ha tingut una mitjana de 385 contribucions al dia, o una cada 4 minuts. La notícia és, com a mínim, desconcertant. La primera impressió és de sorpresa: qui pot fer tantes contribucions desinteressades? La segona, és d’incredulitat: qui pot fer tantes contribucions desinteressades? Per aquest camí han anat els mitjans de comunicació que van cobrir la notícia. Curiosament, en la majoria de casos el protagonista no surt massa ben parat: es critica la seva situació de desocupació, la seva confessió religiosa, la seva condició socioeconòmica i altres característiques personals que semblen desacreditar les seva validesa com a editor de continguts. De retruc, podem observar com la valoració de la qualitat de Wikipedia, en termes generals, està encara molt lligada a la identificació de les persones que hi contribueixen i al seu judici com a persones que estan o no qualificades. Per tant, qualsevol pot contribuir a Wikipedia però l’opinió pública no accepta les contribucions de qualsevol. D’altra banda, als fils de comentaris (extensos i acalorats) que apareixen als webs que parlen de la notícia s’enceta una partida entre defensors i detractors de la Wikipedia. Per alguns és una mostra de generositat humana i un bé per a la societat, mentre que per altres és una ofensa al sistema d’acreditació i creació de coneixement. I en Justin Knapp, per alguns és un heroi; per altres, un boig, un maníac o un perdedor.

L’edició d’articles de qualitat a Viquipèdia obté bons nivells d’eficiència

Un article acadèmic molt recent té en compte la versió catalana de Wikipedia a les seves dades. Es tracta d’un estudi comparatiu entre més d’una trentena de versions lingüístiques de Wikipedia, exclosa l’anglesa, per mirar de trobar relació entre el grau de desenvolupament dels continguts (antiguitat, nombre d’editors, nombre i tipus d’articles editats…) i el que, anomenen, eficiència de la participació dels membres actius del projecte.

La idea central de l’estudi diu que quan un projecte comunitari com una nova versió lingüística de Wikipedia arranca, l’embranzida inicial té una resposta positiva amb un alt nivell de participació i intensitat. Però a mesura que el projecte avança i es consolida el nivell de participació s’estanca, tant en captació de nous participants com en la implicació dels ja existents.

En relació a les dades sobre la versió catalana, destaquem que la Viquipèdia es troba en la posició 27, després de la versió anglesa, en nombre d’articles editats. Segons la perspectiva de l’estudi, a la versió catalana la relació entre els editors potencials i els editors actius no és molt bona. En aquest aspecte, les versions més eficients serien l’hongaresa, la noruega i la finlandesa.

També s’analitza l’eficiència en la producció de nous articles i d’articles amb menció de qualitat (FA, Featured Articles). Aquí, la versió catalana no destaca pel ritme de creació de nous articles, però en canvi sí que obté bons resultats en la creació d’articles amb menció de qualitat. Per tant, obté un alt nivell d’eficiència en la relació entre edició de nous articles i articles amb menció de qualitat.

Podeu trobar una versió lliure de l’article aquí (en anglès).

Els articles de Wikipedia treballats per alumnes milloren la seva qualitat

Segons un estudi de Wikipedia, més del 84% dels articles editats per alumnes com a activitat educativa han millorat la seva qualitat. La mostra de l’estudi no és representativa del conjunt d’iniciatives que s’han fet arreu del món, però és una constatació significativa que l’ús docent de Wikipedia té bons resultats, no només de cara als alumnes sinó per a la pròpia qualitat de la informació de l’enciclopèdia.

La Wikimedia Foundation dinamitza, des de 2010, un programa educatiu per fomentar l’ús docent de Wikipedia. L’objectiu del Wikipedia Education Program és encoratjar els professors perquè desenvolupin activitats educatives amb els seus alumnes a partir de l’edició d’articles a Wikipedia. Per aconseguir-ho, han creat la figura de l’embaixador de Wikipedia, un voluntari que assisteix el professor durant el desenvolupament de l’activitat.

Actualment, la Fundació coordina 4 programes (Brasil, Canadà, Egipte i Estats Units) i té presència a més d’una desena de països. A la Wikipedia podem trobar també una pàgina dedicada als projectes educatius basats en l’ús docent de Wikipedia, tant en escoles com en universitats. Hi consten una vintena de projectes en curs i tot un recull de projectes d’anys anteriors.

Wikipedia i acadèmia editen continguts conjuntament a Londres

El passat mes de juny l’organisme britànic JISC (especialitzat en tecnologies digitals per a l’educació i la recerca) i Wikimedia UK van organitzar la primera trobada d’edició conjunta sobre articles de la Primera Guerra Mundial, sota el nom de World War I Editathon i en el marc d’accions de commemoració del centenari de la PGM.

L’acte va reunir acadèmics i wikipedistes per col·laborar en la millora dels articles sobre la PGM que hi ha a Wikipèdia. L’objectiu era doble: avançar en la qualitat dels articles i construir ponts de contacte entre la comunitat acadèmica i la comunitat de Wikipèdia. A la trobada, que els participants van valorar molt positivament, es van assenyalar les possibilitats educatives de Wikipedia en l’ambit acadèmic.

Podeu llegir una explicació detallada de la WWI Editathon aquí, d’on destaquem, en relació al nostre estudi: “Academics and Wikipedians have taken it upon themselves to maintain links with each other, at the very least, to update or create articles, but also in some cases to trial ‘putting Wikipedia into the classroom’ as an editing exercise for the 3rd year history programme.”

Wikipedia UK ha dedicat també un article a aquesta iniciativa, en aquest enllaç. Hi podeu llegir els temes que es van tractar, les persones que hi van participar i els articles de Wikipedia que es van revisar, entre altra informació.

Antropowikipèdia: diccionari d’antropologia social i cultural online.

Elisenda Ardèvol, professora de la UOC (Estudis d’Arts i Humanitats) ens presenta el projecte Antropowikipèdia, que desenvolupen conjuntament estudiants, professors i consultors del grau d’Humanitats. Com hem pogut veure en altres iniciatives semblants, la proposta de creació de continguts de manera col·laborativa estimula la motivació dels estudiants, que s’esforcen més davant la possibilitat de veure publicat el seu treball. Sorprèn comprovar que els mateixos estudiants tenen, al principi, dificultats o reticències sobre el procés de creació col·laborativa de continguts. Superat l’estadi inicial, però, la valoració de l’experiència és molt positiva. L’estudiant esdevé el centre del seu propi procés d’aprenentatge i les relacions que estableix van més enllà del binomi alumne-professor per donar pas a una comunitat d’aprenentatge.