Wiki For Higher Education (wiki4HE Project)

"The use of Internet open content for university education: an empirical study on the perceptions, attitudes and practices of university faculty on Wikipedia"

Antropowikipèdia: diccionari d’antropologia social i cultural online.

Elisenda Ardèvol, professora de la UOC (Estudis d’Arts i Humanitats) ens presenta el projecte Antropowikipèdia, que desenvolupen conjuntament estudiants, professors i consultors del grau d’Humanitats. Com hem pogut veure en altres iniciatives semblants, la proposta de creació de continguts de manera col·laborativa estimula la motivació dels estudiants, que s’esforcen més davant la possibilitat de veure publicat el seu treball. Sorprèn comprovar que els mateixos estudiants tenen, al principi, dificultats o reticències sobre el procés de creació col·laborativa de continguts. Superat l’estadi inicial, però, la valoració de l’experiència és molt positiva. L’estudiant esdevé el centre del seu propi procés d’aprenentatge i les relacions que estableix van més enllà del binomi alumne-professor per donar pas a una comunitat d’aprenentatge.

Posted under: Notícies

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *