Wiki For Higher Education (wiki4HE Project)

"The use of Internet open content for university education: an empirical study on the perceptions, attitudes and practices of university faculty on Wikipedia"

Home » 2012 » December

Viquiprojectes docents i recull de projectes docents a Wikipedia

Wikipedia recull els projectes educatius on es fa un ús docent de Wikipedia, és a dir, on Wikipedia és no només una eina de consulta d’informació sinó una activitat educativa en sí mateixa. La pàgina es diu Wikipedia: School and university projects i conté informació diversa: guies per a plantejar-se i introduir Wikipedia a les activitats docents, llistat de persones i ambaixadors de contacte, enllaços… La relació de projectes es classifica en projectes en curs i projectes de cursos passats. Al nostre projecte Wiki4HE fem servir aquesta informació, entre altres, per a la recollida d’experiències docents amb Wikipedia. En aquest sentit, voldríem destacar l’existència d’una pàgina similar en la versió catalana, la Viquipèdia. Es troba a la secció Viquiprojectes, categoria Viquiprojectes docents. De moment, s’hi recullen més d’una desena d’experiències que es desenvolupen a Catalunya.

Pàgina web adreçada a pràctiques docents amb Wikipedia

Wikipedia: Students assignments ha creat una pàgina, vinculada al Wikipedia Education Program, que vol recollir recursos i orientacions per a aquelles persones que volen dur a terme activitats docents amb els seus alumnes basades en l’edició a Wikipedia. Aquesta és una mostra més del compromís de la Fundació Wikimedia amb l’educació i amb la voluntat de millora de la qualitat de Wikipedia i del seu ús a l’ensenyament.

Finalitzada la fase d’enquesta a la UOC

El passat 3 de desembre va concloure el termini de resposta a l’enquesta sobre usos i percepcions de Wikipedia, entre professors i consultors de la UOC. Encara no hem començat l’anàlisi, doncs cal una primera tasca de neteja i depuració de les respostes obtingudes (cal obtenir una matriu de dades). Tot i així, estem contents per la ràtio de resposta que hem obtingut: d’una mostra inicial de 2.126 persones (l’enquesta, a través de l’eina interna de la UOC, es va enviar a 2.126 persones) hi ha hagut més de 800 respostes, de manera que hem assolit un 38% de resposta! Està molt bé! Això ens permetrà treballar amb marges d’error acceptables. Des d’aquí, volem donar les gràcies a totes aquelles persones que amablement han respòs l’enquesta.