Wiki For Higher Education (wiki4HE Project)

"The use of Internet open content for university education: an empirical study on the perceptions, attitudes and practices of university faculty on Wikipedia"

Home » 2012 » November

Comença l’enquesta d’usos i percepcions del professorat universitari vers Wikipedia

Aquest 19 de novembre ha començat l’enquesta sobre usos i percepcions del professorat universitari vers Wikipedia, com a eina principal de la recerca empírica del projecte Wiki4HE. Està adreçada al col·lectiu de professors i consultors de la UOC, que conforma una mostra de 2.126 persones. L’enquesta és on-line i s’ha enviat automàticament a través del servei d’enquestes de la UOC. També, els membres de l’equip han fet diverses accions de difusió de l’enquesta, per tal d’aconseguir el màxim nombre de respostes possible (anunci al butlletí de la UOC, avís al campus virtual, informació a les reunions de direcció dels estudis…). S’ha previst un termini de 15 dies en què l’enllaç a l’enquesta romandrà actiu. Després, començarà l’anàlisi. És un moment molt emocionant per a l’equip investigador, doncs després d’una laboriosa preparació dels continguts de l’enquesta, podrem valorar les respostes obtingudes i la possibilitat de treure’n conclusions robustes.

Un jove de 30 anys supera el milió de contribucions a Wikipedia

El passat mes d’un abril una sola persona, Justin Knapp, va superar el milió d’edicions a Wikipedia. Tenint en compte que es va donar d’alta el 2005, la seva activitat com a editor ha tingut una mitjana de 385 contribucions al dia, o una cada 4 minuts. La notícia és, com a mínim, desconcertant. La primera impressió és de sorpresa: qui pot fer tantes contribucions desinteressades? La segona, és d’incredulitat: qui pot fer tantes contribucions desinteressades? Per aquest camí han anat els mitjans de comunicació que van cobrir la notícia. Curiosament, en la majoria de casos el protagonista no surt massa ben parat: es critica la seva situació de desocupació, la seva confessió religiosa, la seva condició socioeconòmica i altres característiques personals que semblen desacreditar les seva validesa com a editor de continguts. De retruc, podem observar com la valoració de la qualitat de Wikipedia, en termes generals, està encara molt lligada a la identificació de les persones que hi contribueixen i al seu judici com a persones que estan o no qualificades. Per tant, qualsevol pot contribuir a Wikipedia però l’opinió pública no accepta les contribucions de qualsevol. D’altra banda, als fils de comentaris (extensos i acalorats) que apareixen als webs que parlen de la notícia s’enceta una partida entre defensors i detractors de la Wikipedia. Per alguns és una mostra de generositat humana i un bé per a la societat, mentre que per altres és una ofensa al sistema d’acreditació i creació de coneixement. I en Justin Knapp, per alguns és un heroi; per altres, un boig, un maníac o un perdedor.