Wiki For Higher Education (wiki4HE Project)

"The use of Internet open content for university education: an empirical study on the perceptions, attitudes and practices of university faculty on Wikipedia"

Home » 2012 » October

Viquitrobada tècnica Tardor 2012, a Barcelona (ds. 27 d’octubre)

Amical Viquipèdia, amb la col·laboració desinteressada de la UOC, organitza una trobada per conèixer i debatre les noves característiques tècniques que aviat s’incoporaran a la Viquipèdia. La reunió tindrà lloc el proper dissabte 27 d’octubre a la seu del 22@ de la UOC, i forma part del programa d’activitats de l’Open Access Week 2012 @ UOC. Podeu trobar tota la informació de la Viquitrobada tècnica aquí. Les propostes presentades fins al moment inclouen temes com la programació de plantilles amb Lua o la realització d’un taller bàsic de creació de bots.

L’edició d’articles de qualitat a Viquipèdia obté bons nivells d’eficiència

Un article acadèmic molt recent té en compte la versió catalana de Wikipedia a les seves dades. Es tracta d’un estudi comparatiu entre més d’una trentena de versions lingüístiques de Wikipedia, exclosa l’anglesa, per mirar de trobar relació entre el grau de desenvolupament dels continguts (antiguitat, nombre d’editors, nombre i tipus d’articles editats…) i el que, anomenen, eficiència de la participació dels membres actius del projecte.

La idea central de l’estudi diu que quan un projecte comunitari com una nova versió lingüística de Wikipedia arranca, l’embranzida inicial té una resposta positiva amb un alt nivell de participació i intensitat. Però a mesura que el projecte avança i es consolida el nivell de participació s’estanca, tant en captació de nous participants com en la implicació dels ja existents.

En relació a les dades sobre la versió catalana, destaquem que la Viquipèdia es troba en la posició 27, després de la versió anglesa, en nombre d’articles editats. Segons la perspectiva de l’estudi, a la versió catalana la relació entre els editors potencials i els editors actius no és molt bona. En aquest aspecte, les versions més eficients serien l’hongaresa, la noruega i la finlandesa.

També s’analitza l’eficiència en la producció de nous articles i d’articles amb menció de qualitat (FA, Featured Articles). Aquí, la versió catalana no destaca pel ritme de creació de nous articles, però en canvi sí que obté bons resultats en la creació d’articles amb menció de qualitat. Per tant, obté un alt nivell d’eficiència en la relació entre edició de nous articles i articles amb menció de qualitat.

Podeu trobar una versió lliure de l’article aquí (en anglès).

Els articles de Wikipedia treballats per alumnes milloren la seva qualitat

Segons un estudi de Wikipedia, més del 84% dels articles editats per alumnes com a activitat educativa han millorat la seva qualitat. La mostra de l’estudi no és representativa del conjunt d’iniciatives que s’han fet arreu del món, però és una constatació significativa que l’ús docent de Wikipedia té bons resultats, no només de cara als alumnes sinó per a la pròpia qualitat de la informació de l’enciclopèdia.

La Wikimedia Foundation dinamitza, des de 2010, un programa educatiu per fomentar l’ús docent de Wikipedia. L’objectiu del Wikipedia Education Program és encoratjar els professors perquè desenvolupin activitats educatives amb els seus alumnes a partir de l’edició d’articles a Wikipedia. Per aconseguir-ho, han creat la figura de l’embaixador de Wikipedia, un voluntari que assisteix el professor durant el desenvolupament de l’activitat.

Actualment, la Fundació coordina 4 programes (Brasil, Canadà, Egipte i Estats Units) i té presència a més d’una desena de països. A la Wikipedia podem trobar també una pàgina dedicada als projectes educatius basats en l’ús docent de Wikipedia, tant en escoles com en universitats. Hi consten una vintena de projectes en curs i tot un recull de projectes d’anys anteriors.