Wiki For Higher Education (wiki4HE Project)

"The use of Internet open content for university education: an empirical study on the perceptions, attitudes and practices of university faculty on Wikipedia"

Home » 2012 » September

Wikipedia i acadèmia editen continguts conjuntament a Londres

El passat mes de juny l’organisme britànic JISC (especialitzat en tecnologies digitals per a l’educació i la recerca) i Wikimedia UK van organitzar la primera trobada d’edició conjunta sobre articles de la Primera Guerra Mundial, sota el nom de World War I Editathon i en el marc d’accions de commemoració del centenari de la PGM.

L’acte va reunir acadèmics i wikipedistes per col·laborar en la millora dels articles sobre la PGM que hi ha a Wikipèdia. L’objectiu era doble: avançar en la qualitat dels articles i construir ponts de contacte entre la comunitat acadèmica i la comunitat de Wikipèdia. A la trobada, que els participants van valorar molt positivament, es van assenyalar les possibilitats educatives de Wikipedia en l’ambit acadèmic.

Podeu llegir una explicació detallada de la WWI Editathon aquí, d’on destaquem, en relació al nostre estudi: “Academics and Wikipedians have taken it upon themselves to maintain links with each other, at the very least, to update or create articles, but also in some cases to trial ‘putting Wikipedia into the classroom’ as an editing exercise for the 3rd year history programme.”

Wikipedia UK ha dedicat també un article a aquesta iniciativa, en aquest enllaç. Hi podeu llegir els temes que es van tractar, les persones que hi van participar i els articles de Wikipedia que es van revisar, entre altra informació.

Antropowikipèdia: diccionari d’antropologia social i cultural online.

Elisenda Ardèvol, professora de la UOC (Estudis d’Arts i Humanitats) ens presenta el projecte Antropowikipèdia, que desenvolupen conjuntament estudiants, professors i consultors del grau d’Humanitats. Com hem pogut veure en altres iniciatives semblants, la proposta de creació de continguts de manera col·laborativa estimula la motivació dels estudiants, que s’esforcen més davant la possibilitat de veure publicat el seu treball. Sorprèn comprovar que els mateixos estudiants tenen, al principi, dificultats o reticències sobre el procés de creació col·laborativa de continguts. Superat l’estadi inicial, però, la valoració de l’experiència és molt positiva. L’estudiant esdevé el centre del seu propi procés d’aprenentatge i les relacions que estableix van més enllà del binomi alumne-professor per donar pas a una comunitat d’aprenentatge.

Nou llibre sobre la Wikipedia

Recentment l’Editorial UOC ha publicat el darrer llibre de Tomás Saorín, membre del Wikipedia LAB de la Universitat de Murcia, titulat “Wikipedia de la A a la W“, del qual us reproduim aquí el resum (en castellà):

Wikipedia es una realidad que funciona, aunque en teoría pueda parecer un sueño irrealizable. Un puñado de entusiastas ha redefinido desde la nada el concepto clásico de enciclopedia y ha construido la fuente de referencia más usada de la historia. ¿Tiene suficiente calidad? La respuesta es afirmativa, y para justificarlo hay que profundizar en los mecanismos de los que está dotada, que le permiten alcanzar el nivel de calidad que se desee, combinando el esfuerzo de miles de editores voluntarios autoorganizados. Wikipedia es al mismo tiempo contenido y personas. Es el momento de conocerla por dentro y de potenciar su apuesta por el conocimiento abierto desde las instituciones culturales, científicas y educativas. Participar en Wikipedia permite aprender de este increíble laboratorio global de construcción social de información organizada.