Wiki For Higher Education (wiki4HE Project)

"The use of Internet open content for university education: an empirical study on the perceptions, attitudes and practices of university faculty on Wikipedia"

Wikimedia in Higher Education Symposium, Austràlia

Avui, 5 d’abril, té lloc a Austràlia el 2013 Wikimedia in Higher Education Symposium.És una iniciativa de Wikimedia Australia i la Universitat de Sidney, a través de la professora Frances di Lauro, que va dur a terme una activitat docent amb Wikipedia en la que van participar 180 alumnes. Després de l’èxit de l’activitat, di Lauro va pensar en incorporar Austràlia al grup de països que formen part del Wikipedia Education Program. Per això, la idea del simpòsium és reunir acadèmics de diferents universitats australianes i discutir la manera de fer-ho conjuntament.

El Wikipedia Education Program, impulsat per la Fundació Wikimedia, té la finalitat concreta d’engrescar professors d’arreu del món a què facin servir Wikipedia com a activitat docent, és a dir, que proposin als seus alumnes editar Wikipedia com una activitat d’aprenentatge en les seves assignatures. Actualment, la Fundació té programes actius a Brasil, Canadà, Egipte i Estats Units.

Estarem atents als resultats d’aquest primer Wikipedia in Higher Education Simposyum, per veure quines estratègies es defineixen per a incoporar Wikipedia a les universitats de manera coordinada, i quines activitats concretes se’n deriven.

Posted under: Notícies

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *