Decàleg Open Data

Decàleg Open Data

Traduït del castellà per Mercè Roselló, revisat per Julià Minguillón (9 de Juny de 2014)

El 8 de maig de 2012 es va celebrar el Dia Open Data a Euskadi, impulsat per Alberto Ortiz de Zárate, amb la col·laboració del seu equip del Govern Basc, i emmarcat en el Congreso Internacional de Ciudadanía Digital, celebrat a Donostia / Sant Sebastià. Una jornada on els quatre grups de treball multidisciplinaris es van reunir per buscar solucions i millorar els projectes Open Data existents. A més d’aquestes quatre taules de treball, es va convocar una reunió de la Comunitat Open Data – RISP a Espanya, per a analitzar els resultats i així elaborar un document de referència de bones pràctiques en Open Data: el Decàleg Open Data.

Aquest document (en una fase preliminar) recull deu punts bàsics (+ un essencial) per a qualsevol iniciativa d’obertura de dades:

0. Harmonització entre administracions.

1. Publicar dades en formats oberts i estàndards.

2. Utilitzar esquemes i vocabularis consensuats.

3. Inventari en un catàleg de dades estructurat.

4. Dades accessibles des d’adreces web persistents i amigables.

5. Exposar un mínim conjunt de dades relatives al nivell de competències de l’organisme i la seva estratègia d’exposició de dades.

6. Compromís de servei, actualització i qualitat de la dada, tot mantenint un canal eficient de comunicació reutilitzador AAPP.

7. Monitoritzar i avaluar l’ús i servei mitjançant mètriques.

8. Dades sota condicions d’ús no restrictives i comunes.

9. Evangelitzar i educar en l’ús de dades.

10. Recopilar aplicacions, eines i manuals per motivar i facilitar la reutilització.


 

0. Harmonització entre administracions

Tots els punts del decàleg es basen en la premissa que hi ha d’haver una harmonització entre totes les administracions. Totes les iniciatives Open Data han de compartir els mateixos principis i definicions que es llisten en el decàleg. Aquest punt 0 és bàsic per a la interoperabilitat i aprofitament eficient de les sinergies dutes a terme per tots els actors Open Data – RISP.

1. Publicar dades en formats oberts i estàndards

Qualsevol iniciativa Open Data hauria de publicar els seus conjunts de dades en formats oberts (no propietaris) i que siguin adequats per permetre la reutilització dels mateixos per part del col·lectiu reutilitzador destinatari, oberts.

2. Utilitzar esquemes i vocabularis consensuats

A més dels formats oberts i estàndard, l’estructura de les dades hauria de seguir un conveni o uns esquemes definits, si existissin. Si es creen vocabularis o esquemes de representació de la informació específics, aquests s’haurien d’exposar públicament per tal que el col·lectiu reutilitzador pugui interpretar correctament la informació.

3. Inventari en un catàleg de dades estructurat

Qualsevol iniciativa Open Data ha de tenir un punt de consulta on s’inclogui un inventari amb informació descriptiva i tècnica sobre els conjunts de dades que s’exposen. Les metadades que informen sobre cada conjunt de dades haurien de seguir una estructura comuna i estàndard. Així mateix, s’haurien de compartir les taxonomies de temàtiques o altres necessàries –p.e., toponímia- per classificar els conjunts de dades dins dels catàlegs.

4. Dades accessibles des d’adreces web persistents i amigables

Tant les fitxes dels conjunts de dades, com la distribució de la pròpia informació (bolcat en un arxiu, API de consulta, RSS, etc.) haurien de ser accessibles des de les URL (adreces web) que persisteixin en el temps i així evitar que es perdin les referències en el futur. A més han de seguir una estructura homogènia i ben definida, amb informació llegible perquè els reutilitzadors coneguin o “intueixin” el contingut referit per aquestes adreces web.

5. Exposar un mínim conjunt de dades relatives al nivell de competències de l’organisme i la seva estratègia d’exposició de dades

Cada administració que impulsi una iniciativa Open Data hauria de crear un full de ruta on especifiqui l’estratègia d’exposició dels conjunts de dades i les seves prioritats. Inicialment, hauria de publicar els conjunts de major interès segons les competències del propi organisme.

6. Compromís de servei, actualització i qualitat de la dada, mantenint un canal eficient de comunicació reutilitzador AAPP

L’administració ha de mantenir un mínim de qualitat i servei en la seva iniciativa Open Data, i ho ha de fer tot mantenint allò exposat en l’estratègia de publicació i comprometent-se amb el seu col·lectiu reutilitzador. Ha d’establir un canal eficient de comunicació que permeti la interacció bidireccional organisme públic – reutilitzadors.

7. Monitoritzar i avaluar l’ús i servei mitjançant mètriques

L’Administració ha de crear mètriques i avaluar els seus indicadors d’ús i servei de la iniciativa Open Data. D’aquesta manera pot monitoritzar el funcionament i ús, i així analitzar si s’està complint el compromís amb la comunitat de reutilitzadors i quines són les potencials mancances del sistema o de l’estratègia.

8. Dades sota condicions d’ús no restrictives i comunes

Les condicions d’ús haurien de ser lo menys restrictives possible i permetre la reutilització lliure, fins i tot, per a fins comercials. Es recomana la creació i ús de llicències tipus, autodocumentades i que siguin comunes entre diferents administracions.

9. Evangelitzar i educar en l’ús de dades

Cal educar en l’ús de les dades, tant als col·lectius de reutilització específics (sector TIC, periodisme, recerca, etc.) com a la societat en general i així fomentar el coneixement i la inquietud per processar informació d’una manera autònoma. Evitar el “disgust” per les dades.

10. Recopilar aplicacions, eines i manuals per motivar i facilitar la reutilització

Qualsevol iniciativa Open Data hauria recopilar exemples d’ús i eines que facilitin i motivin la reutilització de les dades que es publiquen.

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *