Quant al curs

Motivació

Des de ja fa un temps, el tema de dades obertes (open data) i reutilització de la informació del sector públic (RISP) ha despertat un gran interès donat el seu potencial. El grup Catalunya Dades, format per professionals i interessats en el tema, promou la formació com a instrument bàsic per a la creació d’una gran comunitat de pràctica al voltant d’aquest tema. Com a element central d’aquesta formació s’ha dissenyat un curs virtual introductori sobre dades obertes amb l’esperit d’atraure a professionals i particulars interessats en el tema, amb els objectius que es descriuen a continuació.

Objectius

Amb aquest curs es pretén:

  • Donar a conèixer el concepte d’obertura i reutilització de les dades (open data i RISP) i quins són els principals actors que intervenen, tant internacionalment com a Catalunya.
  • Dotar als participants d’un llenguatge comú al voltant dels aspectes clau relacionats amb les dades obertes.
  • Fer un recull de recursos i bones pràctiques sobre dades obertes.
  • Identificar i potenciar una comunitat de pràctica al voltant del tema a Catalunya.
  • Despertar l’interès en el tema de cara a organitzar activitats futures: cursos, tallers, hackathons, etc.
  • Descobrir altres necessitats de formació més específiques (eines, plataformes, conjunt de dades…).