Glossari

Trobeu a faltar alguna definició? No dubteu en deixar-nos un comentari demanant-la o, millor encara, proposant-ne una!

3Vs són les dimensions que defineixen el cub en el cas d’escenaris Big Data: volum (nombre de dades), varietat (nombre de valors usats per descriure cada dada) i velocitat (freqüència amb la que es refresquen les dades).

4Rs les 4 accions que es poden fer sobre recursos en obert: reutilitzar, revisar, remesclar i redistribuir.

5Rs és afegir retenir a les quatre anteriors.

API Application Programming Interface, mecanisme per accedir a serveis específics d’una aplicació de forma estructurada.

bot petita aplicació que visita sistemàticament totes les pàgines web a partir d’una pàgina inicial amb l’objectiu d’executar una tasca específica (p.e. analitzar continguts)

CSV format de fitxer per emmagatzemar dades, separant les columnes (és a dir, cada variable) habitualment per comes (o per un caràcter determinat); és un format de text pla, en el sentit que es pot obrir el fitxer amb un editor de text per visualitzar-lo i manipular-lo.

D3.js llibreria en Javascript per a manipular i visualitzar documents basats en dades mitjançant pàgines web. Més informació a http://d3js.org

Deep web / Infranet conjunt d’informació continguda en clients i servidors connectats a Internet que no és classificada per cercadors i directoris a causa de la seva estructura o el seu volum.

GIGO (Garbage In, Garbage Out) es refereix al fet de que si alimentem un algorisme amb dades d’entrada errònies, els resultats que obtindrem de sortida seran també erronis.

JSON (JavaScript Object Notation) és un format de text per a l’intercanvi de dades pensat per a ser llegit per humans.

RDF (Resource Description Framework) és una especificació del W3C en forma de model de metadades per al modelat i descripció de dades en la web.

RISP es refereix a Reutilització de la Informació del Sector Públic.

Web service / Servei web mecanisme que tenen les aplicacions per a intercanviar dades, normalment representades mitjançant XML.

XML (eXtensible Markup Language) és un llenguatge que permet la definició d’estructures de dades complexes basades en etiquetes. Més informació a la definició de la Viquipèdia.

4 pensaments a “Glossari”

  1. Hola,
    revisant els continguts del curs, s’esmenta el concepte ‘Linked Data’, però no l’he sabut trobar enlloc. N’hem parlat?
    Fent una mica de cerca he trobat el web de referència http://linkeddata.org/ en que, resumint molt, el defineix com les relacions i les connexions que es creen entre dades i informacions del web semàntic.
    Algú que ho tingui més clar que jo?

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *