Continguts

 • Mòdul 1: Introducció

  • Context i antecedents històrics
   • Què vol dir “obert”?
   • Què entenem per “dades obertes”?
  • Definicions bàsiques
   • Open Data, Big Data, RISP, Linked Data, …
   • Per què Open Data?
   • Decàleg Open Data
  • Exemples, fonts de dades, bones pràctiques
  • Altres recursos oberts: flickr, wikipedia, …
 • Mòdul 2: Aspectes legals

  • Les dades tenen copyright? I els programes que les usen?
  • Manipulació indeguda, privacitat, …
  • Disclaimers
  • Tipus de llicència
  • Dades obertes de pagament?
 • Mòdul 3: Aspectes tècnics

  • Els cinc nivells de Tim Berners-Lee
  • Accés via fitxer versus servei / API
  • Format de les dades
  • Exemples d’APIs
  • El concepte de Mashup
 • Mòdul 4: Eines

  • Tipus d’eines
   • Extracció de dades
   • Preprocessament
   • Creació de models
   • Visualització
  • Exemples
   • Web scrapping
   • IBM ManyEyes
   • Google Refine, Fusion Tables, Public Data Explorer
   • Altres: Gephi, R, …
 • Mòdul 5: Exemples d’open data

  • Comunitats de pràctica i casos d’èxit al voltant d’open data
 • Mòdul 6: I ara què?

  • Graella de productors / consumidors de dades obertes
  • Models de negoci
  • Proposta d’activitats relacionades amb open data