Lloc web per a recursos docents i projectes en obert dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la Universitat Oberta de Catalunya

Sitio web para recursos docentes y proyectos en abierto de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la Universitat Oberta de Catalunya

Web site for open educational resources and projects of the Computer Science, Multimedia and Telecommunication Department at Universitat Oberta de Catalunya


Recursos i Projectes / Recursos y Proyectos / Resources and Projects

Curs d'Introducció a les Dades Obertes (Català / Catalán / Catalan)

Recursos sobre D3 (Espanyol / Español / Spanish)

Recursos sobre D3 (Català / Catalán / Catalan)

LAIKA research group (Anglès / Inglés / English)

Projecte wiki4HE (Català / Catalán / Catalan)

iNForMáTiCa++ blog EIMT (Espanyol / Español / Spanish)

Ejemplos del libro de Minería de Datos (Espanyol / Español / Spanish)